Drzewo genealogiczne rodu Chojnackich w postaci graficznej.  
  NajedĽ na wybran± osobę, a od razu przejdziesz do jego strony.  
 
    Jan Chojnacki  
     
  >>   Stanisław Chojnacki     powrót na: strona główna indeks alfabetyczny
     
  >>   Dominik Wawrzyniec Chojnacki   aktualizacja 01.08.2008  
     
  >>   Jan Chryzostom Chojnacki  
     
  >>   Adam Chojnacki  
         
      >>   Konstancja Chojnacka  
         
      >>   Roman Chojnacki  
               
          >>   Eugeniusz Chojnacki  
                 
              >>   Marek Chojnacki  
                   
              >>   Teresa Chojnacka  
                 
              >>   Maciej Chojnacki  
         
      >>   Stanisława Chojnacka/Żabicka  
               
          >>   ...?...    
                   
          >>   ...?...    
                   
          >>   ...?...    
         
      >>   Maria(Marianna) Chojnacka/Szczapińska  
               
          >>   Maria Szczapińska/Tomczykowa  
               
          >>   ...?...    
                   
          >>   ...?...    
         
      >>   Zygmunt Chojnacki  
               
          >>   Edward Chojnacki      
                       
              >>   Wanda Maria Chojnacja/Lehman  
                         
                  >>   ....?... (syn)    
                           
                      >>   ....?... (syn)    
                           
                      >>   ....?... (syn)    
                           
                  >>   ....?... (syn)    
                       
                  >>   ....?... (syn)    
                       
              >>   Edward Chojnacki  
                       
                  >>   Maciej Chojnacki  
                           
                  >>   Mateusz Chojnacki  
                       
              >>   Barbara Chojnacka/Panowicz  
                         
                  >>   ...?...(syn)    
                         
                  >>   ...?...(syn)    
                         
                  >>   ...?...(syn)    
                       
              >>   Ewa Chojnacka/Barszczyńska  
                       
              >>   Urszula Chojnacka/Barełkowska  
                         
                  >>   .....Barełkowska    
                           
                  >>   .....Barełkowski    
                           
                  >>   .....Barełkowski    
                           
              >>   .....Barełkowski  
                   
          >>   Marian Chojnacki  
                   
              >>   Jerzy Chojnacki  
                         
                  >>    Ilona Chojnacka/Janiszewska  
                           
                  >>    Arleta Alicja Chojnacka  
                       
              >>   Aurelia Chojnacka/Berlińska  
                       
                  >>   ....Berlińska  
                       
                  >>   ....Berliński  
                       
                  >>   ....Berliński  
                   
          >>   Kunegunda Chojnacka/Kowalewska  
                     
              >>   Barbara Kowalewska    
                       
              >>   Jadwiga Kowalewska    
                       
              >>   Salomea Kowalewska    
         
      >>   Władysław Chojnacki  
                 
          >>   Maria Magdalena Chojnacka/Pniewska  
         
      >>   Jan Wincenty Chojnacki  
         
      >>   Antonina Chojnacka/Minster  
                 
          >>   Zbigniew Minster    
                   
          >>   Wanda Minster/Biling  
         
      >>   Walentyna Chojnacka/.....  
         
      >>   Janina Chojnacka/Brz±kała  
               
          >>   Krystyna Brz±kała /...  
     
  >>   Konstancja Chojnacka/Wi¶niewska  
    (Konstancja była żon± Tomasza Wi¶niewskiego jej potomkowie s± na stronie RODU WI¦NIEWSKICH)  
       
  >>    Aleksy Wiszniewski  
       
    >>    Józef Wiszniewski  
         
      >>    Krystyna Wiszniewska/Skład/Lipska  
           
        >>    Krystyna Lipska/Blomgren  
         
      >>    Andrzej Wiszniewski  
           
        >>    Sławomir Wiszniewski  
           
        >>    Tomasz Rafał Wiszniewski  
         
      >>    Jan Wiszniewski  
         
      >>    Agata Wiszniewska/Jabłońska  
           
        >>    Jędrzej Jabłoński  
         
      >>    Anna Maria Wiszniewska  
         
      >>    Wojciech Michał Wiszniewski  
       
    >>    Florian Wiszniewski  
       
    >>    Brunon Wiszniewski  
       
    >>    Włodzimerz Wiszniewski  
         
      >>    Włodzimierz Wiszniewski  
           
        >>    Tomasz Wiszniewski  
           
        >>     Marek Wiszniewski  
           
        >>    Michał Wiszniewski  
         
      >>    Ewa Wiszniewska  
         
           Wojciech Wiszniewski  
         
      >>    Mateusz Wiszniewski  
       
    >>    Zofia Wiszniewska/Wi¶niewska  
       
 
      >>    Stanisław Tadeusz Wisniewski  
       
    >>    Anna Wiszniewska/Jarmakowska  
       
    >>    Andrzej Jarmakowski  
         
      >>    Michał Jarmakowski  
         
      >>    Agnieszka Jarmakowska  
       
    >>     Jadwiga Barbara Jarmakowska/Giżewska  
         
      >>    Grzegorz (Gadzina) Giżewski  
           
        >>   Zofia Giżewska  
           
        >>   Tomasz Giżewski  
         
      >>    Artur Giżewski  
       
    >>    Bogusław Jarmakowski  
         
      >>    Wojciech Jarmakowski  
       
    >>    Włodzimierz Jarmakowski  
     
  >>    Adam Wi¶niewski  
     
  >>    Stanisław Wi¶niewski  
     
  >>    Florentyna Wi¶niewska/Ciechanowska  
       
    >>    Kazimiera Ciechanowska/Blomberg  
         
      >>    Wojciech Blomberg  
         
      >>    Agnieszka Blomberg/Lenda  
         
      >>    Joanna Blomberg/Wiaderna  
         
      >>   Łukasz Wiaderny  
         
      >>   Agata Wiaderna  
       
    >>    Jadwiga Ciechanowska/Frankenberg  
         
      >>    Andrzej Frankenberg  
           
        >>    Magdalena Frankenberg/Baranik  
           
        >>   Agnieszka Baranik  
         
      >>    Stanisław Frankenberg  
       
    >>    Piotr Ciechanowski  
         
      >>    Barbara Ciechanowska/Stachowicz  
           
        >>   Anna Stachowicz/Mazur  
             
          >>   Katarzyna Mazur  
             
          >>   Karolina Mazur  
             
          >>   Barbara Mazur  
           
        >>   Tomasz Stachowicz  
           
        >>   Anna Stachowicz  
           
        >>   Bartosz Stachowicz  
           
        >>   Wiktoria Stachowicz  
         
      >>    Anna Maria Ciechanowska/Gontarek  
         
      >>    Małgorzata Gontarek  
         
      >>    Wojciech Gontarek  
         
      >>   Jakub Gontarek  
         
      >>   Karolina Gontarek  
       
    >>    Andrzej Ciechanowski  
       
    >>    Szczepan Ciechanowski  
       
    >>    Florian Ciechanowski  
       
    >>    Maria Ciechanowska/Kowalewska  
         
      >>    Kazimierz Kowalewski  
           
        >>   Anna Kowalewska/Matusewicz  
             
          >>   Agnieszka Matusewicz  
             
          >>   Maciej Matusewicz  
           
        >>   Beata Kowalewska/Jańczewska  
         
      >>    Janusz Kowalewski  
           
        >>   Małgorzata Kowalewska/Jezierska  
             
          >>   Patryk Jezierski  
           
        >>   Rafał Kowalewski  
           
        >>   Oliwia Kowalewska  
         
      >>    Krystyna Kowalewska/Szredzińska  
         
      >>   Iwona Szredzińska/Jarz±bek  
           
        >>   Karolina Jarz±bek  
         
      >>   Grzegorz Szredziński  
         
      >>   Matylda Szredzińska  
         
      >>   Gabriela Szredzińska  
       
        Zuzanna Szredzińska  
       
    >>    Elżbieta Ciechanowska/Wi¶niewska  
       
    >>   Zofia Wi¶niewska/Pro¶niak  
         
      >>   Rafał Pro¶niak  
       
    >>    Marek Wi¶niewski  
       
    >>   Agnieszka Wi¶niewska  
       
    >>   Piotr Wi¶niewski  
     
  >>    Maria Wi¶niewska/Barska/Olencka  
       
    >>    Stanisława Estella Barska (Barr)  
       
    >>    Kazimiera-Carlotta Barska/Pawlik  
       
    >>    Florentyna-Stefania Barska  
         
      >>   ..?..  
         
      >>   ..?..  
         
      >>   ..?..  
       
    >>   Anna Andzia Barska/Jurewicz  
       
    >>   ..?..  
       
    >>   syn Jurewicz  
       
    >>   ..?..  
    Władysław w 1968 roku miał czterna¶cioro wnucz±t i sze¶cioro prawnucz±t  
  >>    Władysław Wi¶niewski  
       
    >>    Wanda Wi¶niewska / ....  
         
      >>   ..?.. syn (ksi±dz-profesor)  
         
      >>   ..?.. córka  
       
    >>    Lucjan Wi¶niewski  
         
      >>   ..?.. Wi¶niewski (adwokat)  
         
      >>   ..?.. Wi¶niewska (nauczycielka w szkole paraf.)  
         
      >>   ..?..  
         
      >>   ..?..  
         
      >>   ..?..  
       
    >>   ..?.. Wi¶niewski (optometrysta)  
         
      >>   ..?.. Wi¶niewski (dentysta?)  
       
    >>    ..?.. Wi¶niewski (kierownik fabryki)  
         
      >>   ..?.. Wi¶niewski  
       
    >>    ..?.. Wi¶niewski  
       
    >>   ..?.. Wi¶niewski  
     
  >>    Paweł Wi¶niewski  
       
    >>    Janusz Wiszniewski  
       
    >>    Barbara Wiszniewska  
     
  >>    Ludwik Wi¶niewski(Wiszniewski)  
       
    >>    Krystyna (Kika) Wiszniewska  
     
  >>    Zofia Wi¶niewska  
     
  >>    Wacława Janina Wi¶niewska  
     
  >>    Stefania Wi¶niewska/Tomicka  
       
    >>    Barbara Tomicka/Krzycka  
       
    >>   Agnieszka Krzycka/Giemza  
         
      >>   Anna Giemza/Palmer  
         
      >>   Paweł Giemza  
         
      >>   Piotr Giemza  
       
    >>    Jacek Krzycki  
       
    >>   Mikołaj Krzycki  
       
    >>   Sara Judyta Krzycka  
     
  >>    Roman Wi¶niewski  
     
  >>    Stanisław Tadeusz Wi¶niewski  
     
  >>    Yoanna Wi¶niewski/Wiard  
       
    >>    Jeremy Wiard  
       
    >>    Delphine Wiard  
     
  >>    Pascal Wi¶niewski  
       
    >>    Anais Wi¶niewski  
       
    >>   Mathias Wi¶niewski  
     
  >>    Isabelle Wi¶niewski  
     
  >>    Cybele Wi¶niewski  
       
    >>    Teanei Roman Polvent  
     
  >>    Tatiana Wi¶niewski  
     
  >>    Anais Manuiti Wi¶niewski  
 
  Drzewo udostępnione przez Wandę Biling (w przygotowaniu)