strona główna    indeks         Urszula CHOJNACKA               drzewo-grafik

(..... - ....)

rodzice Edward Chojnacki i Maria Michalak

mąż Wojciech Barełkowski

(... - ...)

ślub...

...?... (córka)

... ?... (syn)

... ?... (syn)

... ?... (syn)

Urszula, pracowała jako technolog w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego, obecnie wraz z mężem nadzoruje rozwój lęgów na fermie. Ma córkę i trzech synów. Jest zaprawiona w bojach genealogicznych, już kilkakrotnie uczestniczyła w zjazdach rodziny Barełkowskich.

  [Maciej Chojnacki, kwiecień 2005]

I w ten oto sposób Ród Wiszniewskich (a nawet i Gadzinów) połączył się z wielkim Rodem Barełkowskich. Może kiedyś powstanie strona internetowa Barełkowskich, wiem, że przygotowuje się do tego brat Wojtka, Roch Barełkowski

[G.G. , listopad 2006]