strona główna   indeks             Barbara WI¦NIEWSKA                        drzewo-grafik

(........... / ...........)

rodzice Paweł Wi¶niewski i ..........

 

¦mierć tragiczna w wieku 15 lat, utopiła się.