strona g³ówna  indeks                     Florian CIECHANOWSKI                     drzewo-indeks

(.......... / ........)

rodzice Florentyna Wi¶niewska i Józef Ciechanowski

 

zmar³ jako dziecko w wieku 3-4 lat (informacja Krystyna Szredzińska)