strona główna   indeks                  Barbara TOMICKA                         indeks-drzewo

(data ur. - dane zastrzeżone / zm. - dane zastrzeżone)

rodzice Stefania Wiśniewska i Jan Tomicki

mąż Zbigniew Krzycki

(data ur. - dane zastrzeżone)

2 dzieci:

AGNIESZKA

JACEK

Barbara była Specjalistą Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej.

Zbigniew jest prawnikiem.

Basia i Stanisław (Stan) Wiśniewski (S. W.)

Jak widać powyżej Barbara i Zbigniew, byli zawsze weseli i potrafią się dobrze bawić. Sylwester 2001 (?) (Z. K.)

A umiejętności tanecznych można tylko pozazdrościć. (maj, 2003)

Barbara z córka Agnieszką i synem Jackiem. Konin, Boże Narodzenie 2001. (Z.K.)

*   *   *

Pożegnanie wygłoszone na pogrzebie przez asystenta Barbary z oddziału specjalistycznego chirurgii szczękowej Pana Zbigniewa Wiatrowskiego

        "Żegnamy dzisiaj zasłużonego dla Ziemi Konińskiej lekarza. Pani Doktor Barbara Krzycka związała się z naszym miastem, gdy po studiach na Łódzkiej Akademii Medycznej podjęła pracę w Koninie jako lekarz stomatolog. Pasja zdobywania wiedzy i ciągłego doskonalenia się były cechą Pani Doktor.

Szybko zaczęła specjalizować się w dziedzinie chirurgii szczękowej i wprowadziła tę działalność do konińskiego szpitala. Po odbyciu stażu naukowego w Niemczech Zachodnich i po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii szczękowej podjęła starania o stworzenie samodzielnego oddziału chirurgii szczękowej i oddział taki powstał w nowym wówczas szpitalu.

Jako ordynator ciągle rozszerzała zakres działania oddziału. Jednocześnie prowadzoną pracę naukową zwieńczyło uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych. W ścisłej współpracy z Wojskową Kliniką Chirurgii Szczękowej w Warszawie rozwijała operacyjne leczenie wad twarzo-czaszki oraz implantologię stomatologiczną. W dziedzinie implantologii Pani Doktor była jednym z pionierów w Polsce. Jest współautorem pierwszej polskiej monografii w tej dyscyplinie.

W uznaniu zasług, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej nadało Pani Doktor tytuł członka honorowego.

Jako aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej uczestniczyła w licznych kongresach  w wielu krajach. Zdobytą tam wiedzą dzieliła się ze swoimi asystentami i wdrażała ją w działaniu.

Jako specjalista wojewódzki do spraw stomatologii dbała o poziom lecznictwa w tym zakresie oraz była kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy.

    Pani Doktor wykazywała zawsze wielką troskę o swoich asystentów. Dzieliła się z nami wiedzą zawodową, ale również często pomagała nam swoją wiedzą ogólną, wielką kulturą i doświadczeniem życiowym. Uczyła jak być sumiennym lekarzem, dobrze wykonywać swoją pracę, dobrze wypełnić swój obowiązek.

                                                                                                                       Na zawsze pozostanie w naszej pamięci..."

[tekst zamieszczony za zgodą autora i rodziny - G. G., listopad 2008]

 

Porady Zbigniewa - "Przepis na latawiec"