strona główna  indeks                    Florentyna WIŚNIEWSKI                    drzewo-indeks

(...1878 - Władysławów / 02.07.1935 - Krośniewice)

rodzice Tomasz Wiśniewski i Konstancja Chojnacka

mąż Józef Ciechanowski

(01.01.1880 - Lubartów / 25.09.1948 - Krośniewice)

8 dzieci:

KAZIMIERA

JADWIGA

PIOTR

ANDRZEJ

SZCZEPAN

FLORIAN

MARIA

ELŻBIETA

     

(Florentyna i Józef zdjęcie przesłane przez  Beatę Kowalewską )

Józef,  w pierwszych latach XX wieku był organistą w Lubotyniu,  a następnie urzędnikiem kolejowym w Nieszawie i Krośniewicach. Florentyna Ciechanowska zmarła w dniu 2 lipca 1935 r. w Krośniewicach i tam została pochowana, natomiast Józef Ciechanowski zmarł w dniu 25 wrzenia 1948 r.  Pochowany jest  we wspólnym grobie z żoną w Krośniewicach.   (podane przez Stanisława Gontarka, 26.04.02)

    

                           Florentyna           Janusz i Kazimierz Kowalewscy z dziadkiem Józefem. (zdjęcia od B. Kowalewskiej)

          Józef

zdjęcie z budowy kopca J. Piłsudskiego (1935 r.), na którym są w kolejności - Józef Ciechanowski i jego synowie Andrzej i Piotr, dalej Antonina Stefko (Sztefko) żona Piotra i Stanisław Stefko (podane przez S. Gontarka, 02.06.2002)