strona główna    indeks            Maciej CHOJNACKI                     drzewo-grafik

(..... - ....)

rodzice Eugeniusz Chojnacki i Sabina Kwiecińska

żona Małgorzata .....

(...-...)

¶lub...

 

Maciej urodził się kilka lat po wojnie. Dzi¶ jest doktorem nauk technicznych, specjalist± w zakresie mechaniki precyzyjnej. Obydwoje z żon± interesuj± się medycyn± niekonwencjonaln±. Nie maj± potomstwa.

[Maciej Chojnacki, kwiecień 2005]