strona główna  indeks                         Stanisław WI¦NIEWSKI                    drzewo-indeks

(.......... - Władysławów / ......-Tomaszów Maz.?)

rodzice Tomasz Wi¶niewski i Konstancja Chojnacka

żona Wanda Pieszkowska

(............ / ..........)

mieli na wychowaniu:

ANTONINA

Stanisław był nauczycielem i kierownikiem szkoły w Staszkowie oraz w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prawdopodobnie zmarł.

Wanda była również nauczycielk±.

Antonina (Tola) była adoptowanym dzieckiem. Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyszła za m±ż (Kalisz?) i przyjęła nazwisko Jaworska. Po ¶lubie została przybran± matk± 2 dzieci męża. Z zawodu była hotelarzem. Przez pewien okres była kierownikiem Domu Rybaka w Szczecinie. Razem z rodzin± wyemigrowała do Niemiec i  nieznane s± jej dalsze losy. [G.G. na podstawie informacji od Barbary Krzyckiej, kwiecień 2007]