strona główna   indeks              Janusz WI¦NIEWSKI                          drzewo-grafik

(........... / ...........)

rodzice Paweł Wi¶niewski i ..........

 

Los nieznany (przed II Wojn± ¦wiatow±, przebywał w więzieniu - ?, wypuszczony zaraz po wkroczeniu Niemców, przez Polaków, brak informacji o powodach tam przebywania), ostatni kontakt rok 1940 (?) - wizyta u Romana W. w Kowlu.

[G. G. , kwiecień 2007]