strona główna    indeks                     Jan CHOJNACKI                          drzewo-grafik

(......../......)

rodzice ................

żona Maria (Marianna) Snarska (?)

1 dziecko:

STANISŁAW

 

         Rodzina Chojnackich wywodzi się z ziemi sieradzko-łęczyckiej, jej przedstawiciele utrzymywali się z reguły z cząstki ziemi i równocześnie pracowali na ogół w tzw. wolnych zawodach. Od schyłku XIX w. przenosili się natomiast do miast, szukając  dla siebie zawodów inteligenckich w Warszawie i Łodzi, a także we wschodniej Wielkopolsce - w Turku i Kole. W XX w. część rodziny osiadła także w Koninie i w Poznaniu.

            W rodzinie od pokoleń pielęgnowano wzorce kulturowe oparte na poszanowaniu wiedzy – w XVIII i I poł. XIX wieku przedstawiciele rodziny mieli za sobą przynajmniej podstawową edukację, posługiwali się językiem ogólnym, dbali o bogactwo duchowe. Rodzina z wyjątkiem jednego pokolenia nie była szeroko rozrodzona.

            Prawdopodobnie w posiadaniu rozbudowanego drzewa genealogicznego był Roman Chojnacki. Jeździł on odwiedzać jakichś swych krewnych w Chojnacie na Mazowszu (wiadomość przekazana przez Marię Magdalenę Chojnacką-Pniewską), ale po latach trudno odnaleźć właściwy kontekst dla tamtych wydarzeń. W Chojnacie urodził się kompozytor i organista Jan Adam Maklakiewicz, który znał się z Romanem Chojnackim. Może panowie, jak to niegdyś bywało, gawędzili o swych rodzinach, próbując znaleźć wspólne korzenie?                                                                           [Maciej Chojnacki, kwiecień 2005]