strona główna    indeks         Maria Magdalena CHOJNACKA            drzewo-grafik

(...1922 - Warszawa / ...2004 - Warszawa/Powązki)

rodzice Władysław Chojnacki i Wanda Cywińska

mąż Jerzy Pniewski

(...1913 - Płock/...1987 - Warszawa)

ślub ...1954

Magdalena i Jerzy  nie mieli potomstwa.

Maria Magdalena była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, jednocześnie w czasie wojny studiowała na tajnych kompletach matematykę, gdzie poznała swego męża, wykładowcę matematyki i fizyki. Jerzy Pniewski z czasem stał się wybitnym profesorem fizyki, odkrywcą materii hiperjądrowej.

            Maria Magdalena  przez lata wykładała matematykę i egzaminowała z tego przedmiotu studentów SGGW. Uczyła też matematyki w warszawskich szkołach średnich. Towarzyszyła mężowi w licznych podróżach zagranicznych. Sama trochę w naukowym cieniu żałowała, że nie studiowała biologii i nie podążyła naukowo w tym kierunku.

            Była w pełnym tego znaczeniu słowa damą, a jednocześnie osobą bardzo serdeczną, spragnioną rodzinnych kontaktów. Podtrzymywała je na ile to było możliwe, osobiście, a także korespondencyjnie. Bliskie kontakty z kuzynkami zawarła jeszcze przed wojną, spędzając wakacje u babci w Skęczniewie.                           [Maciej Chojnacki, kwiecień 2005]