strona główna    indeks    Dominik Wawrzyniec CHOJNACKI     drzewo-grafik

(...1821-.../.....-...)

rodzice Stanisław Chojnacki i Marcjanna Wahl

żona Weronika Tylkowska

(...1811-.../.....-...)

ślub ..1839-...

Małżeństwo Dominika zostało być może zawarte ze względu na interesy rodzinne. Weronika, córka Idziego Tylkowskiego z miejscowości Dobra koło Turku) i Estery Joszyńskiej wywodziła się najprawdopodobniej z  rodziny o korzeniach żydowskich, względnie zamożnej, której mogło zależeć natomiast na szybkiej asymilacji. Małżonkowie prawdopodobnie nie mieli potomstwa, przypuszczalnie troszczyli się za to rodziną zmarłego przedwcześnie Jana Chryzostoma Chojnackiego.                                       [Maciej Chojnacki, kwiecień 2005]