powrót do   Pierwszy Zjazd Gadzinów     ZJAZD-strona główna

SPRAWOZDANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PIERWSZEGO ZJAZDU RODZINNEGO WRAZ Z JEGO ROZLICZENIEM

MARCINKOWICE 1-2 LIPCA 2005

*     *     *

PROGRAM ZJAZDU

1 lipca 2005 r. (piątek)

 
  - od godz. 1300 przyjazd pierwszych uczestników Zjazdu 
  - zakwaterowanie, spacery po okolicy, rozmowy,
  - ok. 1900 - kolacja, wspólne rozmowy i oglądanie zdjęć do późnych godzin nocnych

2 lipca 2005 r. (sobota)

 
  - godz. 900 - śniadanie
  - godz. 1030 - 1400 wycieczka do wąwozu "Homole"
  - godz. 1400 - wspólny obiad
  - godz. 1500 - 1730 - oficjalne otwarcie Zjazdu:
       - przywitanie
       - opis rodziny, drzewa genealogicznego, rozmowy, itp.
       - wspólne zdjęcie uczestników Zjazdu
  - godz. 1800- Msza Św. w intencji rodziny
  - godz. 2000 - wieczorne spotkanie przy ognisku, pieczenie   kiełbasy, wspólne zabawy przy muzyce, rozmowy, śpiewy itp.

3 lipca 2005 r. (niedziela)

 
  - godz. 900 - śniadanie
  - godz.1000 - odwiedziny grobów praprzodków w Chomranicach
  - godz. 1300 - obiad
  - godz. 1400 - zakończenie Zjazdu
  - godz. 1500 - wyjazd uczestników

 

 

SPRAWOZDANIE

1. Organizacją III Zjazdu zajmowała się grupa w składzie:

Lucjan Gadzina - przewodniczący, organizator miejsca spotkania, tzw. "prezes", kontakty z rodziną

Dorota Jankoś - pomoc przy organizacji Zjazdu, kontakty z rodziną

Renata Bajda - dyrektor d/s żywienia zbiorowego, obsługa kuchni

Grzegorz Giżewski - vice przewodniczący, ogólna obsługa, sekretarz, kronikarz rodzinny,  wydruk drzewa, dział organizacyjny i różnych dziwnych pomysłów (czyli „robiący zamęt”)  

Koszulki z nadrukiem przygotowała firma PRINT PLUS

2. W I Zjeździe Rodziny Gadzinów udział wzięło ... osób, w tym .... dzieci w wieku poniżej dziesięciu lat. Najmłodszą uczestniczką była ......

Zjazd przebiegał zgodnie z załączonym  „Programem”.

3. Oficjalne obrady Zjazdu otworzył vice przewodniczący komitetu organizacyjnego – Grzegorz Giżewski. W trakcie obrad nie ustalono terminu kolejnego zjazdu.

4. Oficjalnego zamknięcia I Zjazdu Rodziny Gadzinów dokonał Grzegorz Giżewski,  a  wielu z obecnych na Zjeździe  już oczekuje następnego spotkania.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

I Zjazdu Rodziny Gadzinów  

                                                                        Grzegorz Giżewski

                                     Gdańsk, 27 sierpnia 2005 r.

*      *      *

ROZLICZENIE I ZJAZDU GADZINÓW

 

I

  STATYSTYKA

osoby pow. 6 roku życia (wpłaty) ...
nieletni (bez opłat)

Łącznie uczestników  Zjazdu

 

II

WPŁATY

Lp.

imię i nazwisko

kwota

1 Irena i Jerzy Romanowscy 100
2 Anna i Agata Tołłoczko 100
3 Zyta Gadzina   50
4 Dorota, Paweł, Katarzyna i Piotr Jankoś 160
5 Wojciech i Piotr Kopeć 500
6 Władysława i Izabela Pazik 100
7 Barbara i Grzegorz Giżewski 220
8 Magdalena Kowalczyk i Zofia Żukowska 200
9 Jan i Jadwiga Kopeć, Katarzyna i Ania Czarnota 500
10 Józefa i Karolina Pilarska 220
11 Bożena, Bartłomiej, Karolina, Daniel, Michał Romańscy 500
12 Andrzej Szustak 125
13 Jadwiga Szustak 125
14 Barbara, Lucjan, Agnieszka i Adam Gadzina 200
15 Krzysztof  Kostrzewa   30
16 Tadeusz Jacak   30
17 Edyta Gródek   30
18 Barbara, Andrzej i Sebastian Filip   90
19 Teresa Jacak   30
20 Jan Jacak   40
21 Zofia i Witold Urbańscy   30
22 Stanisława i Ignacy Jacak   30
23 Paulina, Piotr Golonka   60
24 Maciej Jas i Mariola ... 200
25 Tadeusz i Ewa Jankoś   60
26 Teresa i Wiesław Jacak   80
27 Aleksandra Przybysz 100
28 Małgorzata i Jerzy Kaliciak   (przyjazd w niedzielę)   10

RAZEM

3920

Ze względu na zasobność i możliwości uczestników zastosowano 4 wersje wpłat:

1

wersja PEŁNA z noclegami i posiłkami

100 zł
2 wersja NIEPEŁNA bez noclegów i wszystkich posiłków   50 zł
3 wersja OGNISKO bez koszulki   30 zł
4 wersja OGNISKO z koszulką   40 zł

 

III

WYDATKI

książka Gutenberga 60,00
prowadzenie konta w banku 12,00
Msza Święta (darowizna na rzecz kościoła) 100,00
koszulki zjazdowe 450,00
noclegi (19 os.* 2 dni * 15 zł + 4 os.*15 zł) 630,00
wynajem kuchni 420,00
żywność na przygotowanie posiłków 600,00
obsługa kuchni (2 osoby) 350,00
tacki, kubki, widelce, łyżeczki, znicze itp. 160,78
kiełbasa na ognisko 262,56
piwo, chłodziarka, woda mineralna 307,90
grajkowie na ognisko 300,00
zdjęcia zjazdowe (29 szt.* 5 zł) 145,00
kseroodbitki "drzewa", wydruk dużego "drzewa" itp. 100,00
korespondencja i kontakt telefoniczny 39,00

RAZEM

3937,24

 

IV

BILANS ZJAZDU

Łącznie wpływy

3920

Łącznie wydatki

3937,24

Różnica (-)

17,24

Chełmno/Gdańsk, 20 sierpnia .2005 r.