powrót do ród Wiszniewskich  strona główna                                     powrót do ród Gadzinów  strona główna

     Grzegorz Giżewski

Dowody na to, że się urodziłem