powrót do    strona główna     Stanisław Tadeusz Wi¶niewski

CZŁOWIEK W NIEBEZPIECZEŃSTWIE ¦MIERCI, "Dookoła ¦wiata", luty 1962