powrót do ród Wiszniewskich   strona główna                                     powrót do ród Gadzinów  strona główna

powrót do  Grzegorz Giżewski

Ślub Barbary i Grzegorza Giżewskich

   
       
ślub kościelny 03.07.1998
         
       
       
     
         

ślub cywilny 04.07.1998