powrót do strony   Aleksy Wiszniewski

 

grób Aleksego, sierpień 2002

maj 2007

Konin dn. 7.08.2007

Zaświadczenie, że grób sp. Aleksego i Aureliusza Wiszniewskich znajdujący się na cmentarzu przy ul. Kolskiej w Koninie został przedłużony do roku 2027 - wsparcie finansowe FUNDUSZ WISZNIEWSKICH    [G.G. sierpień 2007]

 

dzięki pomocy w/w funduszu, pomnik został również wyczyszczony i wymyty      [G. G. listopad 2007/czerwiec 2010]

*   *   *

 

wyciąg aktu zgonu Stanisławy Wiszniewskiej z dnia 10.04.1976 roku

B. J.

Cecha Wiszniewska i Andrzej Jarmakowski nad grobem Stanisławy Irchin/Wiszniewskiej. Siedlce 1969.