powrót do     strona główna       Anna Wiszniewska

Pamiętnik Anny Wiszniewskiej, oryginały w posiadaniu Bogusława Jarmakowskiego:

1. lata dziecięce:

2.  "Mój pierwszy dzień wojny".