powrót do   strona główna   zjazd

         Pomysł zorganizowania zjazdu wyszedł od  Elżbiety i Włodzimierza Wiszniewskich oraz ich syna Tomasza. W maju 2001 roku w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie, na którym przygotowano "list do rodziny", omówiono jak miałoby wyglądać spotkanie.

 

                                          "... Basiu ja bym tu dopisał "liczymy na liczne uczestnictwo"                                       Elżbieta i Włodzimierz Wiszniewscy oraz Barbara Giżewska. Lublin 2001

         Kolejne spotkanie odbyło się na Warmii w miejscowości Ględy. Dalsze rozmowy, "ukonstytuowanie się" grupy organizacyjnej i podział pracy. Ostateczne przygotowanie "listu do rodziny", zapoznanie się z drzewem genealogicznym rodziny. Na spotkaniu tym ustalono jednogłośnie, że do grupy organizacyjnej, honorowo, zostaje przyjęty Stanisław Wiśniewski, który jako pierwszy "zorganizował" zjazd rodzinny, w internecie.

Ględy, lipiec 2001

Ględy, lipiec 2001

Ględy, lipiec 2001

Ględy, lipiec 2001

 

i tak to się zaczęło...