powrót do    strona główna                    indeks            indeks-drzewo                  aktualizacja 20.06.2007

       Podczas Piątego Zjazdu Wiszniewskich została przedstawiona propozycja, aby dobrowolnie, wspólnie „opodatkować się”. Fundusze w ten sposób uzyskane przeznaczane będą na utrzymanie w należytym porządku mogił przodków, jak i również na sfinansowanie kosztów związanych z poszukiwaniami genealogicznymi. Składka jest dobrowolna, płatna raz w roku w wysokości od 35-50 zł na rodzinę - na „samodzielne gospodarstwo domowe”.

wpłaty można dokonywać na konto:

Grzegorz Giżewski, 80-288 Gdańsk, ul. Marusarzówny 13/11

PKO BP INTELIGO 50 1020 5558 1111 1223 0980 0138

 

Wszelkie pytania oraz prośby o pokazanie rozliczenia, jak wydatkowane są zgromadzone fundusze prosimy kierować do Grzegorza Giżewskiego (wnuka Anny Jarmakowskiej z domu Wiszniewskiej, prawnuka Aleksego Wiszniewskiego). 

Grzegorz Giżewski, 80-281 Gdańsk, ul. Leśna Góra 5B/11, tel. /058/ 347-95-92, tel. kom. 0609-475-790, e-mail: spek@spek.com.pl lub ggizewski@wp.pl .