powrót do ród Wiszniewskich    strona główna                   powrót do ród Gadzinów      strona główna 

      powrót do       Grzegorz Giżewski       Jan Giżewski

Decyzja o zmianie nazwiska