powrót do   Stanisław Tadeusz Wi¶niewski     strona główna

artykuł o Stanie Wi¶niewskim

artykuł w Gazecie Wyborczej (?) 11,12 grudnia 1999 r. w dziale "Turystyka"