Krewny nie wyraził zgody i ochoty na opublikowanie informacji o sobie... [G.G., listopad 2006]