strona główna   indeks                   Wawrzyniec WI¦NIEWSKI              drzewo-indeks

(........ - .....)

rodzice .......................

żona Józefa Dzięcielska lub Dzięcielewska

(.........)

? dzieci:

TOMASZ

......?....

....?...

.....?...