powrót do           strona główna-Wiszniewscy                      strona główna-Gadzina 

Ślub Jadwigi Barbary 

i Jana Giżewskich

21.10.1971