strona g³ówna   indeks                     Piotr ¦WIERCZEK                       drzewo-grafik

(........... - .........)

rodzice Tomasz ¦wierczek i Renata ......