strona główna   indeks                    Maja ALMOND                        drzewo-grafik

(....... - Australia)

rodzice Magdalena Romańska i Dene Almond