strona g³ówna   indeks               Katarzyna ¦WIERCZEK                   drzewo-grafik

(........... - .........)

rodzice Tomasz ¦wierczek i Renata ......