strona główna                    Aleksandra JARMAKOWSKA                             

(28.04.1974 - Pawlikowice)

rodzice ..........Jarmakowski i .......

mąż Jakub Jasiczek

(.......)

ślub 17.08.1996 - Pabianice?

Pochodzę z Pawlikowic (koło Pabianic), czyli okolic, skąd jak się przypuszcza wzięła początek linia rodu Jarmakowskich. Pracuję w Hufcu ZHP w Pabianicach jako zastępca komendanta do spraw programu i kształcenia. Mój tata ma na imię Alek, czyli Alojzy (Marek) urodził się w 1950 roku. Ma siedmiu braci i jedną siostrę. Ich ojciec to Hieronim Jarmakowski (urodził się w 1913 roku). Miał około 10 rodzeństwa różnej płci, a jego ojciec miał na imię Józef. Moja gałąź tego wielkiego drzewa Jarmakowskich już niebawem - poszukiwania trwają. (listopad 2004)

 

 

[trwają poszukiwania połączenia rodziny Oli z naszą rodziną - G. G. listopad 2004]